Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.3.2016

25.02.2016
Usługa hotelarsko - gastronomiczna związana z organizacją warsztatów dla ekspertów w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) - Etap I Opracowanie...

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.49.2015

11.12.2015
Usługi konserwacji, nadzoru autorskiego oraz rozwoju oprogramowania do przeprowadzania analiz danych sprawozdawczych o zrealizowanych świadczeniach opieki zdrowotnej przekazywanych do OW NFZ (moduł ESSAN)...

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.51.2015

07.12.2015
Dostawa komputerów, stacjonarnych, przenośnych i monitorów.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.50.2015

02.12.2015
Wsparcie serwisowe i merytoryczne dla urządzeń F5 do równoważenia obciążenia serwerów i akceleracji SSL oraz przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.48.2015

27.11.2015
Dostawa zespołu urządzeń do rozbudowy sieci.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.47.2015

19.11.2015
Świadczenie usług gwarancyjnych, konserwacyjnych, serwisowych i nadzoru autorskiego Platformy AFD.